head
PORADENSTVÍ EKOLOGIE A
LIKVIDACE ODPADŮ
Nabízíme služby podle zákona o odpadech a kompletní zajišťování všech zákonných povinností na klíč pro:
a) původce odpadů (firmy, při jejichž činnosti vzniká odpad)
b) oprávněné osoby (firmy, které mají souhlas k nakládání s odpady)
v následujícím rozsahu:
 • evidenční povinnosti
  • Vedení průběžné evidenci odpadů. Zařazení odpadů dle druhu a kategorie v souladu s Katalogem odpadů.

  • Vypracování ročního hlášení o odpadech

  • Zajištění podání ročního hlášení o odpadech do ISPOP

  • Zpracování agendy Statistických výkazů produkce odpadů
 • organizace a optimalizace nakládání s odpady
  • Zpracování ekonomické optimalizace způsobu nakládání s odpady (návrh organizačních a technických opatření s ohledem na minimalizaci vzniku odpadů a optimalizaci nakládání s odpady - ekologická, technická a ekonomická řešení)

  • Zpracování vnitřního předpisu (směrnice) k nakládání s odpady

  • Zpracování provozních řádů a žádostí o povolení zařízení pro nakládání s odpady

  • Vyřízení povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady a povolení pro upuštění od povinnosti třídění odpadů.

  • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů, označení shromaždiště či skladu odpadů; stanovení rozsahu minimálního vybavení míst a vozidel pro bezpečné nakládání s odpady z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí

  • Označení shromažďovacích prostředků

  • Zpracování plánu odpadového hospodářství

  • Výkon funkce externího odpadového hospodáře
 • provozní kontroly a zastupování původce při kontrolách státní správy
  • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy. Dohled na třídění odpadů dle jednotlivých druhů
   

  SLUŽBY A ČINNOSTI
  Pict2
  Pict3
  Pict4
   
   
  logoDolin s.r.o. © 2007 Obchodní podmínky Web Design 2011