head
VINAŘSKÝ ATLAS
území
ČESKÉ REPUBLIKY
OBSAH

ATLAS VÍN ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
PŘEDMLUVA
(Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu)15
Oddíl I.
VINNÁ RÉVA17
Text21
Rozšíření vinné révy na severní polokouli koncem třetihor26
Výskyty ("útočiště") vinné révy v ledových dobách na počátku čtvrtohor26
Lokalizace původních druhů vinné révy27
Současné rozšíření vinné révy27
Postup šíření Vitis vinifera sativa z Asie do Evropy28
Hlavní oblasti pěstování vinné révy v Evropě28

Nejdůležitější přírodní události ve střední Evropě během holocénu  

 

29
Oddíl II.
STRUČNÁ HISTORIE
VINAŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY31
Text35
Historický přehled míst, kde se v Čechách pěstovala vinná réva40
Výřez z Komenského mapy Moravy z roku 1627 se značkami vinic používanými dodnes41
Výřez z barevné verze Komenského mapy Moravy (kolem roku 1630)42
Vinice na Moravě před třicetiletou válkou a po ní43
Panorama Prahy kolem r. 1700 s petřínskými vinohrady44
Svatováclavská vinice na Hradčanech v roce 183244
Svatováclavská vinice na Hradčanech v plánu Prahy z roku 1791
Vinice v okolí Litoměřic45
Výřez z katastrální mapy Litoměřic roku 172646
Dobové panorama Mělníka46
Plán Lobkovických knížecích sklepů v Mělníku46
Panoramatická mapa Labe po roce 185147
Plán vinařského domu47
Inhalt

WEINATLAS DES GEBIETES DER TSCHECHlSCHEN REPUBLIK

VORWORT

(Ing. Jaroslav Machovec,  Direktor des Weinfonds)15
Abschnitt I.
DlE WEINREBE17
Text21
Verbreitung der Weinrebe auf der Nordhalbkugel am Ende des Tertiars26
Vorkommen ("Zufluchtsort")der Weinrebe in Eiszeiten zu Beginn des Quartars26
Standorte der ursprtinglichen Sorten27
Verlauf der Verbreitung von Vitis vin(fera sativa von Asien nach Europa27
Postup šíření Vitis vinifera sativa z Asie do Evropy28
Bedeutendste Weinbaugebiete Europas28

Wichtigste Naturereignisse in Mitteleuropa wahrend des Holozans

 

29
Oddíl II.
ABRISS DER GESCHICHTLlCHEN

ENTWICKLUNG DES WElNBAUS AUF DEM GEBIET DER TSCHECHlSCHEN REPUBLIK

31
Text35

Historische Dbersicht liber die Gebiete B6hmens, in welchen die Weinrebe angebaut wurde

40
Historische Dbersicht liber die Gebiete B6hmens in welchen die Weinrebe angebaut wurde Ausschnitt aus der Comeniuskarte Mahrens Mahrens (um das Jahr 1630)41
Mahrens (um das Jahr 1630)42
Mahrens Weinbaugebiete vor und nach dem DreiBigjahrigen Krieg43

Panorama Prags um das Jahr 1700 mit Weinbergen in Petřin Weingut

44
Svatováclavská vinice in Hradčany im Jahr 183244
Weingut Svatováclavská vinice in Hradčany in einem Plan 44 von Prag aus dem J ahr 1791

Weingarten in der Umgebung von Litoměřice

45
Auszug aus der Katasterkarte von Litoměřice aus dem J ahr 172646
Zeitgen6ssisches Panorama von Mělník46
Plan der ftirstlichen Weinkeller Lobkovicz in Mělník46

Panoramakarte des Flusses Labe nach 1851

47
Plan eines Winzerhauses47
 
 

SLUŽBY A ČINNOSTI
Pict2
Pict3
Pict4
 
logoDolin s.r.o. © 2007 Obchodní podmínky Web Design 2011