head
ZDRAVÍ A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
(Medicína a geologie)

Předmluva (Václav Pačes)5
Obsah7
1. Úvod10
2. Člověk jako součást systému planety Země
(Miloš Suk, Vladimír Bencko)
13
2.1 Vznik života a vývoj člověka v závislosti na přírodních
podmínkách (Miloš Suk)
14
2.2 Člověk a prostředí (Vladimír Bencko)
2.3 Faktory ovlivňující zdraví a existenci člověka (mocná příroda a (ne)mocný člověk) 30
2.3.1 Vesmírné vlivy (Slunce, pohyby zemské osy, změna rychlosti zemské rotace, kosmické a sluneční záření, dopady meteoritů, výměna látek Země s kosmem, vlivy Měsíce) (Miloš Suk) 30
2.3.2 Geologické vlivy (sopečná činnost, zemětřesení, sesuvy
a laviny, povodně a zátopy, dlouhé vlny) (Miloš Suk)
36
2.3.3 Vlivy geografických podmínek (Miloš Suk) 58
2.3.4 Zneužití geologických podmínek ve válkách (Miloš Suk) 61
2.3.5 Klimatické změny (Jaroslav Kadlec) 62
2.3.5.1 Klimatické změny v geologické historii 62
2.3.5.2 Příčiny klimatických změn ve čtvrtohorách 64

2.3.5.2.1 Dlouhodobé klimatické periody

64
2.3.5.2.2 Krátkodobé klimatické periody68
2.3.5.3 Záznam klimatických změn ve čtvrtohorách70
2.3.5.3.1 Mořský archiv 70
2.3.5.3.2 Ledovcový archiv 76
2.3.5.4 Vliv klimatických změn na lidskou společnost 79
2.3.5.5 Vymírání velkých savců na konci poslední doby ledové 81
2.3.5.6 Klimatická současnost 83
3. Působení fyzikálních podmínek na člověka 85
3.1 Vlivy elektromagnetického pole Země (Miloš Suk) 85
3.2 Radioaktivita a radonový index, ionizující záření
a jeho zdravotní rizika
(Miloš Suk, Vladimír Bencko)
87
3.3 Anomální zóny na zemském povrchu (Miloš Suk) 113
4. Působení látkových podmínek na člověka 116
4.1 Elektrochemické vlivy a aspekty (Ladislav Novotný) 116
4.1.1 Iontový charakter složek prostředí 116
4.1.2 Acidobazicita, kyselost, pH 119
4.1.3 Polarizace, depolarizace, přepětí,
elektrochemické vlastnosti
120
4.2 Výměna prvků mezi sférami – koloběhy prvků
(Miloš Suk, Vladimír Bencko)
121
4.3 Příznivé a škodlivé vlivy litosféry (Miloš Suk)129
4.3.1 Půdy a geofagie (Miloš Suk, Miloš Ďuriš, Ivo Miler) 131
4.3.2 Horninové prostředí – vliv na biosféru (Miloš Suk) 148
4.3.3 Biolity (Miloš Suk)
155
4.3.4 Toxické kovy, znečištění prostředí toxickými kovy, příklad
aplikace geochemických dat při studiích vlivu prvků
v životním prostředí na zdraví populace, odpady
(Vladimír Bencko, Miloš Suk)
156
4.4 Příznivé a škodlivé vlivy hydrosféry 231
4.4.1 Voda a její znečištění (Miloš Suk) 231
4.4.2 Nedostatek vody a její špatná kvalita (Vladimír Bencko) 242
4.4.3 Minerální vody (Miloš Suk) 248
4.5 Příznivé a škodlivé vlivy atmosféry (Miloš Suk, Vladimír Bencko) 251
4.5.1 Vlivy člověka na atmosféru a vlivy ovzduší na zdraví 251
4.5.2 Speleoterapie 266
4.6 Příznivé a škodlivé vlivy biosféry (Miloš Suk) 267
4.7 Expozice xenobiotikům typu endokrinních modulátorů
a jejich zdravotní rizika
(Vladimír Bencko)
269
4.8 Jód – prvek nezbytný pro lidské zdraví
(Václav Zamrazil, Jarmila Čeřovská, Radovan Bílek, Jiří Němeček, Marcela Dvořáková)
272
5. Poznámky k metodice lékařské geologie 283
5.1 Hygiena, epidemiologie a statistické metody
(Vladimír Bencko)
283
5.2 Mineralogické, petrografické a biologické metody v medicíně (Vladimír Bencko, Miloš Suk) 299
5.3 Geografické informační systémy GIS (Jiří Grundloch) 306
6. Případová studie. Urologicko-onkologická onemocnění, zhodnocení rizik a prevence (Jaroslav Novák)346
7. Některá přírodní úskalí dalšího vývoje člověka
(Miloš Suk, Vladimír Bencko)
341
8. Slovníček lékařských, geologických a chemických
termínů a výrazů
346
9. Citovaná literatura 369
10. Rejstřík 383
 
 

SLUŽBY A ČINNOSTI
Pict2
Pict3
Pict4
pic
pic
pic atlas
pic
pic
logoDolin s.r.o. © 2007 Obchodní podmínky Web Design 2011